HERPLAATSERS

 

Het kan voorkomen dat een hond om wat voor reden dan ook niet meer bij zijn/haar baasje(s) kan blijven.

Bemiddeling bij herplaatsing vindt alleen plaats nadat het door de ACSN verstrekte
formulier en de gezondheidsverklaring volledig ingevuld, ondertekend en vergezeld
van een kopie van de stamboom op het adres van het secretariaat van de ACSN zijn
ontvangen. Voor asielhonden kan een uitzondering worden gemaakt.

Het herplaatsing reglement en formulier voor herplaatsing vind u hier.


Gereserveerd!!

In verband met gezondheidsproblemen van het huidige baasje zoeken wij voor deze lieve, mooie 4 jarige gesteriliseerde dame een nieuw thuis.
Ze kan overweg met andere honden en katten, ook kan ze prima even alleen thuis zijn.
Voor info kunt u terecht bij:
Bea van Zanten
0344-643111
06-54934201