FORMULIEREN

 

AANMELDINGSFORMULIER 2023
PDF – 188,8 KB 196 downloads
Fokreglement Vereniging
PDF – 137,1 KB 561 downloads
Fokreglement ACSN 2022
PDF – 1,3 MB 387 downloads
Gezondheidsverklaring
PDF – 14,1 KB 1309 downloads
Herplaatsing Document V 011 20
PDF – 94,8 KB 1102 downloads
Huishoudelijk Reglement
PDF – 110,2 KB 1300 downloads
Koopovereenkomst
PDF – 18,9 KB 1332 downloads
Patella formulier
PDF – 40,9 KB 1305 downloads
Privacy Statement
PDF – 36,8 KB 167 downloads
Pupaanmeldings formulier 2023
PDF – 145,4 KB 170 downloads
Pupinfo reglement
PDF – 273,0 KB 1275 downloads
Reglement Aankeuringen
PDF – 45,6 KB 1286 downloads
reglement herplaatsing
PDF – 264,2 KB 1335 downloads
Reglement jaarbeker topami
PDF – 48,9 KB 1247 downloads
Reglement Noodfonds
PDF – 44,7 KB 1218 downloads
Statuten ACSN
PDF – 153,2 KB 1364 downloads