LIDMAATSCHAP

Tarieven lidmaatschap 2024

Eenmalig inschrijfgeld voor en nieuw lidmaatschap: € 5,--

Contributie Nederland: € 32,50--
Contributie gezinslid: € 15,--
Contributie Buitenland: € 37,50--
Bij aanmelding na 1 Juli bedraagt de contributie voor dat jaar € 15,-- vermeerderd met het inschrijfgeld á € 5,-- plus het lidmaatschap voor het volgende jaar. De totale contributie bedraagt dan € 52,50--

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op voordracht van het Bestuur door de ledenvergadering vastgesteld.

ING rekeningnummer: 2252955
t.n.v. Penningmeester ACSN
BIC INGBNL2A
IBAN NL37INGB0002252955
 
We mogen u graag als nieuw lid verwelkomen!
Download het aanmeldingsformulier hieronder, print het uit en stuur het formulier naar onze secretaris.
Wilt u het liever per post ontvangen?
Aan de rechterzijde kunt u een reactie plaatsen dan nemen we contact met u op voor verdere afhandeling.
 
 
AANMELDINGSFORMULIER 2024
PDF – 189,0 KB 85 downloads