A.C.S.N.

HOME

Welkom op de A.C.S.N. site!
Mocht u aan/opmerkingen hebben dan kunt u deze mailen naar: redactieenwebsite@acsn.info


Laatste nieuws !


Algemene Ledenvergadering ACSN

Op zaterdag 24 april staat de Algemene Ledenvergadering gepland.

In welke hoedanigheid deze zal plaatsvinden hoort u uiterlijk 10 april.

De agenda is reeds gepubliceerd in het laatste clubblad, vanaf 11 april kunt u deze ook op de site vinden.


Clubmatch 2021

Vanwege de Coronamaatregelen hebben we de clubmatch vorig jaar helaas moeten annuleren.
We blijven hoop houden dat dit jaar de clubmatch wel plaats kan vinden en hebben een datum gepland later in het jaar (houdt u de site in de gaten voor meer info)

Zondag 12 september
Locatie: De bongerd in Heteren


Ingezonden door Mw. Lone Wandel:

My name is Lone Wandel I am 48 years old and have been married to my husband Henrik for 23 years. Together we have 3 wonderful daughters. I have my own business – a grooming shop at my home address. I have been involved with dogs since I was 12 years old and it all started with American cockers. I am very dedicated and serious about my breed and see my self as a breeder in a smaller scale, breeding only 1 - 2 litters a year. Through the years I have bred junior world winners, world winner and many champions around the world. I have also bred Winners Dog twice at the largest American Cocker Spaniel show in the US . I am licensed to judge all spaniel breeds. Today our kennel involves 4 American Cockers, 3 Papillons and one Bullmastiff.
Thank you so much for inviting me. I truly look forward to judging all your dogs.
Kindly regards
Lone Wandel
Kennel Pointbreak


Rectificatie:

 

Bij het samenstellen en drukken van het laatste clubblad is helaas iets mis gegaan. Tot onze spijt is het stukje van onze penningmeester Roeland niet geplaatst. Wij bieden hiervoor onze oprechte excuses aan en zijn Roeland zeer erkentelijk voor al hetgeen hij voor de club gedaan heeft en nog doet!!

Onderstaand kunt u alsnog het schrijven van Roeland vinden.

 

Beste leden,
Mijn laatste bijdrage als penningmeester aan het clubblad van de ACSN. De afgelopen vier jaar heb
ik mijn steentje mogen bijdragen aan de vereniging. Bij gebrek aan beter tijdens de ALV vier jaar
geleden heb ik toegestemd tijdelijk als penningmeester de honneurs waar te nemen. En dan vliegt de
tijd en zit je al weer ruim vier jaar. Het eerste jaar de financiële zaken naar eigen hand op orde zetten
en de jaren erna dit volhouden. Ook naast de bestuursfunctie met plezier wat activiteiten
georganiseerd en begeleid zoals de wandelingen, twee maal strand en twee maal Veluwe, en samen
met Esther het winkeltje op de clubmatch.

Liefde werk, oud papier in combinatie met werk en privéleven. Er wordt wel eens gedacht (of
gezegd) “ach wat stelt het voor” maar als je het als serieuze taak op je neemt vergt het hier en daar
discipline en tijd, ik vind dat je dit met regelmaat moet doen.

Zitting nemen in een bestuur waarin je beoogt met elkaar te staan voor de vereniging en in ons geval
voor het welzijn van hond en ras vraagt ook het nodige inlevingsvermogen. Dit is niet altijd even
gemakkelijk geweest maar hebben we uiteindelijk in het belang van hond en leden gehandeld. Ik
wens Bea, Mary en Corina dan ook succes bij het samenstellen van een nieuw bestuur en voorstel
tijdens de algemene leden vergadering – ALV.
En dan de Covid-19 materie. Voor al onze leden op eigen wijze ervaren. Ik hoop ten zeerste dat het
virus onze leden gespaard is gebleven.

“ sinds we de hondenbrokjes online bestellen ……………………….

………………………………………………………………………wordt de postbode kwispelend begroet. (Loesje)


Ik bedank de leden, de kascommissie en het bestuur in het vertrouwen die mij is gegeven de
afgelopen 4 jaar deze functie te bekleden. Ik wens mijn opvolger/opvolgster succes en zal ervoor
zorgen dat alles soepel en duidelijk zal worden overgedragen en mij beschikbaar houden voor
vragen.

Stay safe and healthy en wellicht tot ziens tijdens de eerste volgende wandeling of clubmatch.

Roeland

PS : de contributie nota’s zijn verstuurd in de tweede week van januari 2021 met het verzoek voor 28 februari 2021 te betalen. Een aantal van u heeft hier nog geen mogelijkheid toe gezien. Graag uw aandacht hiervoor en een reactie aan penningmeester@ acsn.infoPuppy Nieuws!

De laatste tijd hebben we veel vragen gekregen van zoekende baasjes in spé.

Er is leuk nieuws te melden op de pupinfo/dekberichten pagina!!


Namens het bestuur van ACSN wensen wij u allen een gelukkig, gezond en liefdevol 2021.


Een mooie handige handleiding voor als je op zoek bent naar een pup.


Informatie:

Op de site van Raad van Beheer en hun facebookpagina worden regelmatig updates geplaatst omtrent veranderingen voor fokkers/eigenaren van honden als gevolg van het Corona virus. Zoals bijvoorbeeld: afgelastingen van evenementen, informatie over chippen van pups etc.
Wil je hier van op de hoogte blijven bezoek dan regelmatig de site of facebookpagina.